Монгол Улсын Ерөнхийлөгчийн дэргэдэх

ХЭЛНИЙ БОДЛОГЫН ҮНДЭСНИЙ ЗӨВЛӨЛ

ДОРНОГОВЬ: Төрийн албан хаагчид үндэсний бичгээр цахим бичвэр боловсруулж, цахим орчинд бичих чадварт суралцаж байна

Top