Монгол Улсын Ерөнхийлөгчийн дэргэдэх

ХЭЛНИЙ БОДЛОГЫН ҮНДЭСНИЙ ЗӨВЛӨЛ

Хаягийн судалгаа-2

Нэг талаас тухайн улс үндэсний хууль тогтоомжийн бодит биелэл, нөгөө талаас хотын бүтэц зохион байгуулалт, өнгө үзэмжийн илэрхийлэл бол гудамж, зам, талбайн тэмдэглэгээ, албан байгууллага, аж ахуй нэгжийн гадаах хаяг, сурталчилгаа, мэдээний самбар юм.

Top