Монгол Улсын Ерөнхийлөгчийн дэргэдэх

ХЭЛНИЙ БОДЛОГЫН ҮНДЭСНИЙ ЗӨВЛӨЛ

Холбоо барих

Хаяг:
Соёлын төв өргөө-404 тоот, Бага тойруу 2, Сүхбаатар дүүрэг, Улаанбаатар хот 14200-0061
Утас:
51-261727

Цахим шуудан:
nclp.mn@gmail.com

Байршил:
Top