Монгол Улсын Ерөнхийлөгчийн дэргэдэх

ХЭЛНИЙ БОДЛОГЫН ҮНДЭСНИЙ ЗӨВЛӨЛ

Түүхэн зургийн цомог

Олон Улсын монголч эрдэмтний их хурлын түүхэн зургийн сангаас...

                                                                                                                   Олон Улсын монголч эрдэмтний анхдугаар их хурал 1959 он 

 

                                                                                                               Олон Улсын монголч эрдэмтний II их хурал 1970 он 

 

                                                                                                                                     Олон Улсын монголч эрдэмтний III их хурал 1976 он

 

                                                                                                                                                                                              1979 он

 

                                                                                                                               Олон Улсын монголч эрдэмтний IV их хурал 1982 он

 

                                                                                                                                        Олон Улсын монголч эрдэмтний V их хурал 1987 он 

 

    

                                                                                                                                                                                         

                                                                                                                                    Олон Улсын монголч эрдэмтний VI их хурал 1992 он 

 

                                                                                                                             Олон Улсын монголч эрдэмтний хурал 1995 он 

 

                                                                                                                                Олон Улсын монголч эрдэмтний VIII их хурал 2002 он 

 

                                                                                                                                    Олон Улсын монголч эрдэмтний IX их хурал  2006 он 

                                                                                                                                Олон Улсын монголч эрдэмтний X их хурал 2011 он 

 

Top