Монгол Улсын Ерөнхийлөгчийн дэргэдэх

ХЭЛНИЙ БОДЛОГЫН ҮНДЭСНИЙ ЗӨВЛӨЛ

Телевизийн нийтлэл, нэвтрүүлгийн хэл, найруулга

         “Хэл бол аугаа их хүч. Итгүүлнэ, анхаарал татна, албадна.” Суут хүн Эмерсон ийн өгүүлжээ. Хэвлэл мэдээллийн хэрэгслийн хамгийн чухал нэг тал бол яах аргагүй түүний хэл найруулгын асуудал юм. Хэл найруулга муу бол хийж гүйцэтгэсэн нэвтрүүлэг, мэдээллийн чанар муудах нь дамжиггүй бөгөөд үүргээ бүрэн дүүрэн гүйцэтгэж чадахгүйд хүрнэ.

Top