Монгол Улсын Ерөнхийлөгчийн дэргэдэх

ХЭЛНИЙ БОДЛОГЫН ҮНДЭСНИЙ ЗӨВЛӨЛ

Дотоодын монгол судлалын төвүүд

МОНГОЛ СУДЛАЛЫН ТӨВҮҮД

ШУА-ийн монгол судлалын хүрээлэнгүүд, МУИС, МУБИС, СУИС-ийн бүрэлдэхүүний сургууль, төв, хүрээлэн болон монгол судлалыг дагнасан зарим байгууллагууд

Байгууллагын нэр

Харьяалал

Үйл ажиллагааны чиглэл

1

Олон Улсын Монгол судлалын холбоо

Бие даасан

Олон Улсын Монгол судлалын үйл ажиллагааг дэмжиж, зохицуулах

2

Үндэсний монгол судлалын холбоо

Бие даасан

Судалгаа

3

Хэл зохиолын хүрээлэн

ШУА

Судалгаа

4

Түүх, археологийн хүрээлэн

ШУА

Судалгаа

5

Философийн хүрээлэн

ШУА

Судалгаа

6

Нүүдлийн соёл иргэншлийг судлах Олон Улсын хүрээлэн

Бие даасан

Судалгаа

7

Цэргийн эрдэм шинжилгээний төв

БХИС

Судалгаа

8

Соёл, урлаг судлалын хүрээлэн

СУИС

Судалгаа

9

Монгол судлалын хүрээлэн

МУИС

Судалгаа

10

Шинжлэх ухааны сургуулийн Хүмүүнлэгийн ухааны салбар

МУИС

Сургалт, судалгаа

11

Шинжлэх ухааны сургуулийн Нийгмийн ухааны салбар

МУИС

Сургалт, судалгаа

12

Хууль зүйн сургууль

МУИС

Сургалт, судалгаа

13

Олон Улсын харилцаа, нийтийн удирдлагын сургууль

МУИС

Сургалт, судалгаа

14

Нийгэм, хүмүүнлэгийн ухааны сургууль

МУБИС

Сургалт, судалгаа

15

Монгол судлалын төв

МУБИС

Сургалт, судалгаа

16

Бизнесийн удирдлага хүмүүнлэгийн сургууль

ШУТИС

Сургалт, судалгаа

17

Хэл, соёлын сургууль

ХУИС

Сургалт, судалгаа

18

Олон Улс судлалын сургалт, судалгааны төв

ХУИС

Сургалт, судалгаа

19

Монгол хэл, уран зохиолын тэнхим

Ховд ИС

Сургалт, судалгаа

20

“Чингис хаан” дээд сургууль

ЧХДС

Сургалт, судалгаа

21

Монгол хэлний тэнхим

ХИДС

Сургалт, судалгаа

22

Антоон Мостаэрт Монгол судлалын төв

CICM (Олон Улсын хүмүүнлэгийн байгууллага)

Судалгаа

23

Америкийн Монгол судлалын төв

АНУ-ын Боловсролын яам

Судалгаа

Top