Монгол Улсын Ерөнхийлөгчийн дэргэдэх

ХЭЛНИЙ БОДЛОГЫН ҮНДЭСНИЙ ЗӨВЛӨЛ

Зөвлөлийн бүтэц

Монгол Улсын Ерөнхийлөгчийн зарлиг

Дугаар 133

Хэлний бодлогын үндэсний зөвлөл байгуулах тухай

Top